03 grudnia 2016 Polska Organizacja Karate Kyokushin Sosai przeprowadziła w Jaśle egzamin na stopnie mistrzowskie dan.
Egzamin na 1, 2 i 3 dan pozytywnie zaliczyli:
Jakub Zborowski – 1 dan
Krzysztof Brągiel – 1 dan
Adrian Kaczmarczyk – 1 dan
Łukasz Ptak – 2 dan
Dariusz Warchoł – 2 dan
Jarosław Bolenbach – 3 dan
Zdających oceniała komisja w składzie: shihan Tadeusz Krygowski, shihan Ryszard Kiper, shihan Adam Gazda

GALERIA ZDJĘĆ